• Endüstriyel havalandırma sistemleri

Alış veriş merkezi , hastane , okul, fabrika ve restaurantlar gibi temiz hava ihtiyacının çok olduğu alanlarda havanın şartlandırılarak sıcak ve ya soğuk olarak ortama verildiği sistemlerdir.

  • Otopark ve sığınak havalandırma sistemleri

Otopark ve sığınaklar da yapı kontrol yönetmeliklerine uygun olarak projelendirilmiş özel havalandırma sistemleridir

  • Barbekü ve ocakbaşı havalandırma sistemleri

Ocak başı ve ya kendin pişir kendin ye , gibi işletmeler de birden fazla mangaldan çıkan dumanın davlumbazlar aracılığı ile aynı hatta toplanarak tek bir atık gaz kanalı ile atmosfere atıldığı sistemlerdir.

  • Mutfak havalandırma sistemleri ,

Hangi kapasite de olursa olsun pişirme sonucu meydana gelen atık havanın, ihtiyaca göre projelendirilen farklı filtre sistemlerinden geçirilerek atmosfere atıldığı sistemlerdir.

Filtre Sistemleri

  • Islak filtre sitemleri,

Katı yakıtlı sistemlerin kullanıldığı fabrika, fırın , restoran ve kebap işletmelerinde atık gazın içinde bulunan kurum ve partiküllerin yıkanarak çökertildiği ve atık gazın atmosfere temizlenerek verildiği sistemlerdir.

  • Elektro statik filtreler

Yıkanabilir metal filtrelerden geçen atık gaz güçlü bir elekrik alanından geçirilerek ( iyonize edilerek süzülür ) sistem aktif karbon filtreler ile desteklenerek kokudan ve partiküllerden arındırılır.

  • Aktif karbon filtreler

Kokuların ve zehirli gazların emilmesinde, havanın hidro karbonlardan ve diğer bileşenlerden arındırılmasında kullanılır

Toz Toplama Üniteleri

Kaynak, döküm, kesme ve metal işletme tesislerinde proses sonucu meydana gelen parçacık ve partiküllerin davlumbaz ve ya hareketli kollarla toplanarak, sonrasında siklonlar vasıtası ile çökertilerek biriktirildiği sistemlerdir.

Menü