GIDA İŞLETMELERİ VE BACA SİSTEMLERİ
Baca sistemlerinin gıda işletmeleri için önemi
Gıda işletmelerinde yapılacak baca sistemlerinde dikkat edilmesi gerekenler;
Özellikle şu an içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında sağlıklı gıda ve gıda üretim koşulları bir kat daha önem kazanmıştır. Ekmek fırınları, pastaneler, pizzacılar, pideciler ve birçok gıda imalatı tesisinde pişirici fırınlar yer almaktadır. Bu fırınlarda hangi yakıt kullanılırsa kullanılsın, baca sistemlerinin gıda hijyeni
ve güvenliği açısından paslanmaz çelik ve çift cidarlı olması gerekmektedir.
Peki Neden paslanmaz çelik baca?
Tüm bildiğiniz pişirici fırınlarda normal ekmek fırınından tutun pide/pizza fırınlarına ya daendüstriyel pişirme fırınlarına kadar tamamında, yanma sonucu meydana gelen atık gazın içerisinde belli bir oranda yağ ve gıda partikülleri yer almaktadır. Bu kirleticiler baca iç yüzeyine ve birleştirme yerlerine tutunarak burada birikmekte zaman içinde hem baca kesitini daraltarak sistem verimini azaltmakta hem de kurum yangınlarına neden olmaktadır. Paslanmaz çelik bacalarda baca iç yüzeyi diğer materyallere göre (seramik, tuğla, Galvaniz,siyah sac) çok daha pütürsüz ve pürüzsüz olduğu için bu tarz kirleticiler baca yüzeyine çok daha az yapışmakta ve çok daha az birikmeye neden olmaktadır. Aynı şekilde paslanmaz çelik hijyenik bir malzeme olduğu için üzerinde bakteri üremesine de imkân vermemektedir. Temizliği kolay ve hızlıdır. Özel yağ sökücülere gerek kalmadan sadece sıcak su ile bile temizlenebilir.İşletim maliyeti düşüktür, daha uzun periyotlarda temizlenmesi gerekir.

 

Günümüz koşullarında ağırlıklı olarak doğalgaz ile çalı

şan fırınlar kullanıldığı için doğalgaz ile çalışan fırın ve endüstriyel pişirme fırınlarının baca sistemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır;

  • Kullanılacak baca sistemleri m
    utlaka ve mutlaka o bölge de faaliyetlerini sürdüren doğalgaz dağıtım firmasından onaylı olmalıdır örnek İstanbul için İGDAŞ , Eskişehir için ESGAZ, Bursa için BURSAGAZ gibi….
  • Baca montajı MYK bacacılık seviye 3 belgesi sahibi personeller tarafından yapılmalı ve yine bacacı seviye 4 belgesi sahibi personel tarafından yapılan baca montajı kontrol edilmelidir
  • Baca kesit hesabı EN 13384 -1 ve -2 standartlarına göre yapılmalıdır
  • Kullanılan ürünlerin tamamı aksesuarlar ve taşıyıcılar dahil CE işaretine sahip olmalı ve TS EN 1856-1 ve -2 standardına göre üretilmiş olmalıdır
  • Baca sistemi çift cidarlı olacağı için, bacada kullanılan izolasyon maddesinin ortam havasına karışmaması için, bacalar fabrika ortamında çift cidarlı olarak üretilmeli kesinlikle gıda imalatı alanında izolasyon sarılımı yapılmamalıdır
  • Çalışma alanı hijyen koşulları ve kolay temizlenebilmesi açısından bacaların dış cidarı mutlaka paslanmaz çelik olmalıdır
  • Yatay baca bağlantısında ve dikey bacanın en alt kısmında mutlaka temizleme kapakları yer almalıdır
  • Baca tasarımı ve projelendirilmesi bu konuda belli bir bilgi birikimi ve tecrübesi olan baca firmalarınca yapılmalıdır

Gıda İşletmeleri ve Baca Sistemleri hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

         

 

Menü